Program Mieszkanie na Start - co już wiemy?

Mieszkanie na Start

Program Mieszkanie na Start

to inicjatywa mająca na celu wspieranie młodych osób w zakupie swojego pierwszego mieszkania. Wprowadzenie programu planowane jest na początek drugiej połowy 2024 roku. Kto będzie mógł skorzystać z tego programu? Jakie będą warunki i kryteria?

Warunki uczestnictwa

Program Mieszkanie na Start będzie adresowany do kilku grup osób:

 • Single, którzy nie ukończyli 35 lat.
 • Osoby, które mają co najmniej jedno dziecko, bez limitu wiekowego.
 • Osoby, które nie posiadały i nie posiadają własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku osób, które posiadają udział w mieszkaniu lub domu, ustawodawca przewiduje kilka wyjątków. Osoby te będą mogły skorzystać z programu, jeśli:

 • Posiadają udział nie większy niż 50% w mieszkaniu/domu, który został im przekazany w drodze dziedziczenia lub darowizny.
 • Posiadają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.
 • Dwie osoby będą mogły łącznie posiadać udział nie większy niż 50% w prawie własności mieszkania/domu, również uzyskanego na drodze dziedziczenia lub darowizny (np. oboje po maksymalnie 25%).
 • Chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub TBS, albo chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.

Wysokość kredytu

W programie Mieszkanie na Start nie będzie ograniczeń co do wysokości kredytu. Natomiast dopłaty będą przysługiwać jedynie do części kredytu, a ich wysokość będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego. Oto maksymalne kwoty dopłat:

 • 200 tys. zł dla gospodarstwa domowego składającego się z jednej osoby.
 • 400 tys. zł dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób.
 • 450 tys. zł dla gospodarstwa domowego składającego się z trzech osób.
 • 500 tys. zł dla gospodarstwa domowego składającego się z czterech osób.
 • 600 tys. zł dla gospodarstwa domowego składającego się z pięciu osób lub więcej.

Oprocentowanie kredytu

Wysokość oprocentowania kredytu w programie Mieszkanie na Start będzie również zależna od wielkości gospodarstwa domowego:

 • 1,5% dla gospodarstw domowych składających się z jednej lub dwóch osób.
 • 1% dla gospodarstw domowych składających się z trzech osób.
 • 0,5% dla gospodarstw domowych składających się z czterech osób.
 • 0% dla gospodarstw domowych składających się z pięciu osób lub więcej.

W przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub TBS, albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, również oprocentowanie wyniesie 0%.

Kryterium dochodowe

Program Mieszkanie na Start będzie również uwzględniał kryterium dochodowe, które będzie zależne od wielkości gospodarstwa domowego. Ważne jest jednak to, że przekroczenie limitu dochodowego nie będzie powodować wykluczenia z programu, a jedynie pomniejszenie dopłat. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego lub większego o 25 groszy.

Program Mieszkanie na Start jest inicjatywą, która ma na celu ułatwienie młodym osobom zdobycia swojego pierwszego mieszkania. Dzięki elastycznym warunkom i dopłatom, program ten może okazać się atrakcyjną opcją dla wielu osób. Warto śledzić dalszy rozwój programu i być na bieżąco z informacjami, które będą udostępniane przez odpowiednie instytucje.

 

Pamiętajmy, że zasady programu mogą jeszcze ulec zmianie w trakcie konsultacji społecznych. Jeżeli interesuje Cię ten program, zachęcam do zaobserwowania mojego profilu na FB. Będę tam na bieżąco informował o postępach w procedowaniu ustawy i ewentualnych zmianach w programie Mieszkanie na Start.

0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content